Fríský kůň

Fríský kůň

„Ach kůň!  Šlechetnost bez domýšlivosti, přátelství bez závisti, krása bez marnosti. Ochotný sluha a přesto nikdy otrok.“